HOME
NEWS
MEDIA
CONTACT

These titles can be ordered via

Ces titres peuvent etre commender via

De volgende titels zijn te bestellen via

irdecof@telenet.be  
Irdec.cof@gmail.com
tel / fax 02 / 303 80 85
post : Middaglijnstraat 10 - B-1210 Brussel

 

femilang

'Laat me zien van welk geslacht je bent en ik zal je zeggen hoe je praat'.


Voor mijn doctoraatsthesis en navorsingswerk aan de Parijse Sorbonne heb ik altijd onderzocht hoe anders vrouwen en mannen met taal omspringen. Vandaar dus die leuke bedenking, een variant op het Franse gezegde 'Vertel me met wie je omgaat en ik zal zeggen wie je bent'. Het besef dat vrouwen de taal anders zouden hanteren dan mannen, dateert niet van vandaag. (...) Heel veel van de gevonden sekse-verschillen in taal betreffen de uitspraak. ln het algemeen is de vrouwelijke spreektoon beweeglijker dan de mannelijke (o.a. in het Japans en het Hongaars). Vrouwen zouden ook sneller praten. In het Frankrijk van de 16de en de 17de eeuw kon je bepaalde woorden op twee manieren uitspreken, met name met lage of hoge klinkers ( a versus e ). Vrouwen hadden een voorkeur voor hoge klinkers. Zo is tenslotte het Parijse “Place Maubart “ veranderd in “Place Maubert”. Het vrouwelijk taalgebruik was richtinggevend.

In de 20ste eeuw begon men - vooral na de tweede feministische golf - uitvoerig vrouwentaal te onderzoeken. Maar verschillen in de regels voor de zinsbouw zijn tot nu toe niet gevonden.


MANNENTAAL ALS KEURSLIJF VOOR VROUWEN


De verbale conditionering van de vrouw - en de man - omspant de hele wereld. Maar in vrijwel alle talen en culturen wordt de vrouw verbaal miskend, achteruitgesteld, vernederd, gewantrouwd, uitgelachen.
De Japanse vrouw bv. zit verbaal nog steeds in een strak keurslijf. Ze behoort de heel lange beleefdheidsvormen steeds te gebruiken, en mag het persoonlijke, professionele én verbale territorium van de man niet binnendringen. De machtsverhouding tussen mannen en vrouwen kan in het Spaans en Frans makkelijk uit de taal afgeleid worden. Als honderd vrouwen en één man samen zitten, wordt de meervoudsvorm automatisch mannelijk. (Wordt vervolgd)
.

Hebben vrouwen een aparte taal ?door Patricia Niedzwiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

femilang

femilang

femilang

femilang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

femilang femilang femilang femilang

©Patricia Niedzwiecki 2012