HOME
NEWS
MEDIA
CONTACT

These titles can be ordered via

Ces titres peuvent etre commender via

De volgende titels zijn te bestellen via

irdecof@telenet.be  
Irdec.cof@gmail.com
tel / fax 02 / 303 80 85
post : Middaglijnstraat 10 - B-1210 Brussel

 

femilang

Iedere verandering van de taal leidt uitsluitend tot verrijking en mag absoluut nooit de taalontwikkeling remmen.

femilang
Ongetwijfeld doen wij in zekere zin pionierswerk, maar een niet-seksistisch gebruik van de taal moet worden gesitueerd in het algeheel kader van de functie van de taal als middel tot sociale actie om tot algemene bewustwording te komen. Het verzet tegen het beginsel van gelijkheid in de taal, waardoor een stereotiepe, achterhaalde visie op de mensheid in stand wordt gehouden, staat de verandering van gedragspatronen en gedragingen in de weg.


In zijn aanbeveling nr. 5 (1990, 4) verlangt de Raad van Europa dat de overheidssector ten minste "de nieuwe taal" gebruikt om zo de gunstigst mogelijke maatschappelijke en culturele omstandigheden te creëren voor het verwezenlijken van gelijkheid; daartoe moeten alle middelen, zonder onderscheid, worden ingeschakeld: media, pers, onderwijs, wetteksten, uitgeverijen, terminologie, kortom: alles wat met spreek- of schrijftaal te maken heeft om de benamingen van beroepen, functies, rangen of titels te vervrouwelijken of te vermannelijken, afhankelijk van de vraag of zij van toepassing zijn op vrouwen of mannen. (Wordt vervolgd.)

 

Het vrouwelijk is een 'must'
Patricia NIEDZWIECKI
             (in Mores mei-juni 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

femilang

femilang

femilang

femilang

 

 

 

femilang femilang femilang femilang

©Patricia Niedzwiecki 2012