HOME
NEWS
MEDIA
CONTACT
 

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2012 lanceren Staatssecretaris Bruno De Lille en PhD  Patricia Niedzwiecki de nieuwe website www.femilang.org over gedrags- en taalverschillen en -gebruiken tussen vrouw en man, zowel op maatschappelijk en psychologisch als op beroepsvlak.

Tegelijkertijd begint de auteur aan haar nieuwe film over hetzelfde thema.

 

Biography
Author, Researcher, Director (Theatre, Film, Books, Essays). PhD in Literature and Human Sciences, Historical & Literary Studies, Semiology of Text and Image.

femilang

Patricia Niedzwiecki is also Head of IRDECOF, which she cofounded together with Sir Yehudi Menuhin en Yves Bessières in 1989.

Van Pools-Oekraïense afkomst, maar als UNO-vluchtelinge geboren, neemt Patricia Niedzwiecki in het begin van haar carrière de hoofdredactie op zich van de Europese publicatie “Vrouwen van Europa” van de Dienst Voorlichting van de EU-Europese Commissie en is er sindsdien als deskundige aan verbonden.

                       
Tussendoor heeft zij voor de EU-Commissie verschillende pionierssstudies gemaakt. In 1991 schreef zij in opdracht van Miet Smet een Feminiseringscode in de drie landstalen. Samen met Stad Antwerpen Europese culturele hoofdstad 1993, haar vereniging IRDECOF en de Europese Commissie organiseerde zij het eerste internationaal symposium rond Vrouwentaal ? Mannentaal ?

                                                                                             
Daarnaast weerspiegelt haar literaire carrière als theater- en filmvrouw haar echte identiteit : een Europese in hart en nier. Haar (toneel)werken “Madame Antoine” of “Retro” bijvoorbeeld werden vertaald in verschillende talen en in Europa opgevoerd.   

                                                                                     
Thans is Patricia Niedzwiecki een reeks VRT-films “The Gaps of Memory” met haar ploeg aan het monteren. 
        

 

femilang    Hugo Claus over verschillende gesprekken met Patricia Niedzwiecki rond taalseksisme, toneel ...

Benoîte Groult : « In haar boeken vraagt Patricia Niedzwiecki ons om ons taalgebruik en –gedrag aan de eisen van de éénentwintigste eeuw aan te passen … »

 

Press Conference

femilang femilang  

Vrouwelijk of mannelijk ?

Woorden, namen en benamingen hebben als functie betekenissen te onderscheiden. Dankzij naamgeving krijgt een kind zowel op taal- als op cultuurgebied zijn of haar plaats in de symbolische orde en in het maatschappelijke leven.

Taalvervrouwelijking blijft weliswaar nog steeds - maar wel hoe langer hoe minder pionier / ster / s/ werk. Deze enigszins voluntaristische taalkundige dimensie loopt thans nog vooruit op de huidige, maar heus niet op de toekomstige, maatschappelijke werkelijkheid. In een volledig kunstmatige samenleving zouden de mensen eventueel van hun seksegebonden beroepsbenaming kunnen worden losgekoppeld.                                                                                                             
In onze samenleving echter kan en gebeurt dat niet. Beroepshalve hebben we altijd ofwel met vrouwen, ofwel met mannen te maken.

 

Uit Het Volk/DNG : “Om niet op te vallen, passen veel vrouwen zich aan aan de mannen. Ze nemen ook hun beroepsnamen over, zegt Patricia Niedzwiecki: ”Hoe hoger je op de hiërarchische ladder komt, hoe minder vrouwelijke benamingen je hoort. Ik weet dat sommige vrouwen zelf niet graag een vrouwelijke equivalent gebruiken, omdat het minderwaardig zou klinken. Maar waarom mag ik niet weten dat de directeur een vrouw is?”

www.femilang.org

www.femilang.org richt zich beide tot het brede publiek en ambtenaren, leerkrachten, jonge mensen, kinderen, de instellingen, organisaties, verenigingen en ook kortweg tot vrouwen en mannen die schrijven èn willen feminiseren en die ofwel gewoonweg (nog) niet durven feminiseren, ofwel aarzelen omdat ze niet goed weten hoe te feminiseren. Want, tja, moet je bijvoorbeeld “de politica” zeggen en schrijven ? en “mag” je wel ook “voorzitster” gebruiken? De meeste geïnformatiseerde woordenboeken en softwares beschikken immers niet over een automatische feminiseringsfunctie teneinde alle benamingen, graden, functies en titels te feminiseren.

www.femilang.org stimuleert het juiste taalgebruik en -gedrag en orienteert de taalgebruiksters en -gebruikers naar een evenwichtig gebruik van vrouwelijke en mannelijke taalvormen, en dit zowel in de spreek- als in de schrijftaal.

www.femilang.org & IRDEC0F krijgen ook vragen rond taal en taalfeminisering te verwerken, die heel vaak aan andere taalproblemen worden gekoppeld. Daar taalfouten bij het (leren) feminiseren van de schrijf- en de spreektaal over het algemeen met andere taalfouten gepaard gaan, komt www.femilang.org dus volledig tot haar recht.

De sprekende en schrijvende gemeenschap kan ook bij www.femilang.org & IRDECOF terecht om de voornaamste (archief-)documenten van de laatste decennia te raadplegen, bijvoorbeeld het Voorstel tot decreet (Vlaamse Raad), Resolutie 88 (Tewerkstelling en Arbeid), de Feminiseringscode gemaakt voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het Decreet van de Franse Gemeenschap, Vrouw en Taal (Europese Commissie), de Policy Paper For Language Feminisation in Europe (Europese Commissie) en Instructions Against Sexism (Council Europa), om alleen maar een paar voorbeelden te noemen.

 

femilangEuroparlement Parijs, mei 2007 : Euroconferentie « Vrouwen & Europa, 50 jaar vooruitgangen » (L'Europe au féminin, 50 ans de progrès)          

Tijdens de Parijse viering “ 50 jaar vooruitgangen voor vrouwen in Europa “ van mei 2007 werd veel aandacht geschonken aan de talrijke Europese studies en enquêtes die PhD Patricia Niedzwiecki aan het thema “ Vrouw en taal “ heeft gewijd.

femilangfemilang

Marie-Christine de Saint-Araille, Christine Labarre, Catherine Lalumière, Yvette Roudy, Claire Gibault, Patricia Niedzwiecki et Claude Vayssade.    

 

femilangDulle Griet (Bruegel)

Toen ...

 

 

 

 

 

femilang

De toekomst … “ Het woordenboek is geen meneer … “

 

 

 

 

« Presidente Lisa Simpson ? … »

 

 

femilang

 

femilang

femilang

femilang

femilang

femilang

femilang

femilang

femilang

femilang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


femilang femilang femilang femilang

©Patricia Niedzwiecki 2012